HRnord's værdier


HRnord's tilgang til at hjælpe din virksomhed er, at personalet altid er virksomhedens mest værdifulde ressource. Hvis ikke medarbejderne fungerer optimalt, kan virksomheden ikke udvikle sig i den fastsatte retning og i det besluttede tempo. Det er ligeledes HRnord's holdning, at medarbejderne kun yder optimalt og har den rette trivsel, hvis vedkommende oplever:

  • Mening
  • Tilhørsforhold
  • Rette kompetencer til opgaven (mestring)
  • Indflydelse og frihed (autonomi)
  • Forstået
    Denne hjemmeside anvender cookes. Du kan læse mere om dette, samt vores privatlivspolitik her.