Proces


HRnord's tilgang

HRnord arbejder hellere sammen med kunderne end for kunderne. Det betyder, at jeg tror på, at de bedste resultater skabes i det tætte samspil og den gensidige involvering. Derfor går HRnord også grundigt til værks, når nye samarbejder skal indledes, og nye opgaver skal aftales. Derfor tager dialogen altid udgangspunkt i denne 6-trins planlægningsmodel.

Planlægningsmodellen

 

Afdæk opgaven

Hvilke HR-opgaver har virksomheden behov for hjælp til. HRnord gennemgår ”ansættelsens udviklingsfaser” samen med virksomheden og diskuterer udfordringer og muligheder. Værdigrundlag diskuteres.

Målsætninger

Hvilke mål skal HRnord og virksomheden nå sammen. Forventningsafklaring om niveau og periode.

Ressourcer

Hvilke prioriteter har virksomheden ift. HRnord. Vil man investere i mere end blot HRnord’s tid – f.eks. systemer mm.

Organisation

Hvem gør hvad - HRnord og virksomhed.

Projektplan

Deadlines, mål, delmål og ansvar aftales.

Mål opfølgelse

Mål kontrolleres og projektet evalueres. Nye opgaver aftales og T1 – T6 gentages efter behov i nye projekter.